ကုိယ္ဖြင့္ခ်င္တဲ့ Application ေတြ Folder ေတြကုိ RUN Box ကဖြင့္ၾကမယ္ ....

                         appwiz.cpl ... gpedit.msc .... regedt32 စတဲ့ Command ေတြက ဘာျဖစ္လုိ ့ RUN Box မွာရုိက္ရင္ ပြင့္လာတာလဲဆုိတာ စဥ္းစားမိၾကလား .... ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာရင္ Fonts, recent, prefetch,temp စတာေတြကလည္း RUN ကေနဖြင့္လုိ ့ရေနပါတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ပဲ ေျပာျပပါေတာ့မယ္ .. RUN Box ကေန ရုိက္ဖြင့္လုိ ့ရတဲ့ application ေတြ Folder ေတြဟာ Windows Folder ေအာက္နဲ ့ System32 Folder ႏွစ္ခုေအာက္မွာပဲရွိပါတယ္ ..သေဘာကေတာ့ Windows ေအာက္နဲ ့ System32 Folder ႏွစ္ခုေအာက္က application ေတြ Folder ေတြဟာ RUN Box ကေနရုိက္ေခၚလုိ ့ရပါတယ္ ... ဒါဆုိရင္သေဘာေပါက္ေလာက္ပါျပီေနာ္ ... ကုိယ္ေခၚခ်င္တဲ့ Folder ကို Window Folder ေအာက္ကုိ Copy လုပ္ျပီး RUN ကေန Folder နာမည္ရုိက္ျပီးေခၚလုိ ့ရပါျပီ .. application ဆုိရင္ေတာ့ Shortcut ကုိ Copy လုပ္ျပီးထည့္ ... ဒါဆုိရင္ေလအဆင္ေျပျပီ ...