အေခြကူးလုိ ့မရေအာင္ ပိတ္နည္း
           ေတာ္ေတာ္ ေကာင္းတဲ့နည္းလမ္း ေလးပါ ... CD ေတြခုိးကူးလုိ ့မရေအာင္လုပ္တာပါ ...အရမ္းေကာင္းလုိ ့ မူရင္း Page ကုိပဲညႊန္ေပး လုုိက္ပါတယ္ .....
ဒီမွာ LINK
CD Lock ခ်နည္း လမ္းေၾကာင္း