တျခားသူေတြျမင္တာ ဓာတ္ပုံ ... တကယ္က စာ ... ဘယ္သူမွမသိေအာင္စာဘယ္လုိေပးမလဲ

                         တစ္ေယာက္နဲ ့တစ္ေယာက္လွဴိ  ့၀ွက္အခ်ိန္းအခ်က္ ကေလးေတြနဲ ့စာေပးခ်င္သူေတြအတြက္ ပါ ... တစ္ျခားသူေတြေရွ  ့မွာေတာ့ ဓါတ္ပုံပဲျမင္ရေတာ့ ရွက္စရာ ၊ေၾကာက္စရာ မလုိေတာ့ဘူးေပါ့ ။ ကဲ.... ေပးခ်င္တဲ့စာကုိ Desktop ေပၚမွာ Notepad နဲ ့ရုိက္ျပီး နာမည္ တစ္ခုခုနဲ ့ Save လုိက္ပါ .. ဥပမာ a.txt ေပါ့ .. ျပီးေတာ့ ထည့္ခ်င္တဲ့ဓာတ္ပုံကုိ ေရြးျပီး Desktop ေပၚတင္လုိက္ပါ .... သူကလည္း ဥပမာ b.jpg .. ထားပါေတာ့ .. ႏွစ္ခု Ready ဆုိရင္ RUN-->CMD (win+r ႏွိပ္ျပီး CMD လုိ ့ရုိက္ Enter ေခါက္) ျပီးရင္ CMD box မွာ.. cd desktop လုိ ့ရုိက္.... Desktop ေပၚေရာက္ရင္ copy /b b.jpg + a.txt c.jpg  ............. ဒါဆုိရင္ ဓါတ္ပုံနဲ ့စာနဲ ့ေပါင္းထားတဲ့ c.jpg ဆုိတဲ့ ဓာတ္ပုံေလး ေပၚလာပါလိမ့္မယ္ ... ေရးထားတဲ့စာကုိဖတ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ c.jpg ကုိ Right Click --> Openwith --> Notepad ... Notepad နဲ ့ဖြင့္ျပီးၾကည့္လုိက္ရင္ ဟုိးေအာက္ဆုံးမွာ ကုိယ္ေရးထားတဲ့စာေတြ ျမင္ရပါလိမ့္မယ္ .....