ရင္တမမ ျဖစ္ေစတဲ့ Microsoft ရဲ ့Window Password မ်ား

CMD (run box မွာ cmd လုိ ့ရုိက္ရင္ Command Prompt ေပၚလာပါတယ္) ဟာ Interfaced Window ထက္ Authorization Level ပုိျမင့္ပါတယ္ ။ ဘယ္လုိလဲဆုိေတာ့
သင့္ရဲ ့ Password ေပးထားတဲ့ Computer မွာ သင္ဟာ တစ္ျခားလူတစ္ေယာက္ကုိ Password ရုိက္
ဖြင့္ျပီးသား Log on ျဖစ္ေနတဲ့ Account ကုိ ေပးသုံးမိလုိက္မယ္ဆုိရင္ အဲဒီလူဟာ သင္ေပးထားတဲ့ Password ကုိ ခ်ိဳးဖ်က္ျပီး သင္ေတာင္ ထပ္၀င္လုိ ့မရ
ေအာင္ Password အသစ္ထပ္ေပးျပီး ပိတ္သြားႏုိင္ပါေသးတယ္ ။ Interfaced Window မွာ Password ေျပာင္းခ်င္ရင္ အရင္ေပးထားတဲ့ Current password ေတာင္းပါတယ္ ၊ User account ကေန change ရင္ ။
cmd (command prompt) ကေန ေျပာင္းရင္ေတာ့ current password မေတာင္းပဲ အလြယ္တကူ ေျပာင္းႏုိင္ ပါတယ္ ။ ဥပမာ သင္ဟာ တစ္ျခားလူ password ေပးထားတဲ့ စက္မွာသုံးေနတယ္ဆုိရင္ ဒီ command နဲ ့သူ ့ရဲ ့Password ကုိ Change လုိ ့ရပါတယ္ ။ run box မွာ cmd လုိ ့ရုိက္ျပီး enter ႏွိပ္ပါ ။
Command Prompt ေပၚလာရင္
                                         net user username password
username ေနရာမွာ Logon user name ကုိ ထည့္ရမွာပါ ။ logon username ကုိ Window key တစ္ခ်က္ႏွိပ္ျပီး ေပၚလာတဲ့ Start Menu ရဲ ့ထိပ္ဆုံးမွာ ၾကည့္လုိ ့ရပါတယ္ ။
password ေနရာမွာေတာ့ ကုိယ္ေပးခ်င္တဲ့ Password ေပးလုိ ့ရပါတယ္ ။
ဥပမာ - ဒီလုိျဖစ္မွာေပါ့   net user administrator blackberry
ဒါဆုိရင္ Administrator Account မွာ blackberry ဆုိတဲ့ Password ကုိေပးလုိက္တာပါ ။
Window 7 မွာဆုိရင္ေတာ့ Start Menu က search မွာ cmd လုိ ့ရုိက္ထည့္ျပီး ေတြ ့ရင္ right-click ႏွိပ္ျပီး
run as administrator ဆုိျပီးမွ ဒီ command ေတြ ရုိက္လုိ ့ရပါလိမ့္မယ္ ။