အသံျဖင့္စာရုိက္ျခင္း (Android)

Voice Input Text ဟာ Original ပါလာတဲ့ . Keyboard ေတြမွာ Auto Activate လုပ္ထားေပးျပီးသားပါ ။ ဒါေပမယ့္သူ ့ကုိသုံးမယ္ဆုိရင္ Wifi (သို ့) Data Network တစ္ခုကုိဖြင့္ျပီး Internet ရေနမွရပါမယ္ ။ သုံးနည္းကေတာ့ - Message လုိမ်ိဳး စာရုိက္ရတဲ့ေနရာတစ္ခုထဲ၀င္ လုိက္ပါ။ ျပီးရင္ ကုိယ္ထည့္ထားတာ မဟုတ္တဲ့ Keyboard တစ္ခုကုိ Textarea မွာ ဖိထားျပီး Input Method ကေနေရြးလုိက္ပါ . . ျပီးရင္ text Area မွာ တစ္ခ်က္ႏွိပ္ျပီး . Keyboard က မုိက္ပုံေလးကုိ တစ္ခ်က္ႏွိပ္လုိက္ပါ ။ဒါဆုိရင္ေတာ့ Connecting ဆုိတာေပၚလာျပီး Speak Now ဆုိတာနဲ ့ကုိယ္ေျပာသမွ် (English လုိ) ေတြ ကုိ သူ ့အလုိလုိ ရုိက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ . .  .