သင့္ Facebook Page/ Blog / Wordpress ႏွင့္ အျခား Website မ်ားမွ ၀င္ေငြရွာႏုိင္မည့္အခြင့္အေရး

Photo: သင့္ Facebook Page/ Blog / Wordpress ႏွင့္ အျခား Website မ်ားမွ ၀င္ေငြရွာႏုိင္မည့္အခြင့္အေရး 

၁ - သင့္ကုိယ္ပုိင္ Page/ Blog / Wordpress နဲ ့အျခား Website တုိ ့မွာ တစ္ရက္အတြင္းလူေထာင္ေသာင္းခ်ီ၀င္ၾကည့္ေနၾကျပီဆုိရင္ သင္၀င္ေငြရွာဖုိ ့ အေကာင္းဆုံးအေျခအေနကုိေရာက္ေနပါျပီ ။ယခုလက္ရွိ ျမန္မာ Developer ေတြ အသုံးျပဳေနတဲ့ Bidvertiser , Adfly တုိ႔ဟာ Payrate အနည္းဆုံးဆုိတာကုိ သင္သိပါသလား။ ဒီလုိအေနအထားသင့္မွာ ရွိခဲ့တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ AndroiTech နဲ ့ဆက္သြယ္လုိက္ရင္ သင္ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ၀င္ေငြတစ္ခုကုိ လအနည္းငယ္တြင္းရရွိလာႏုိင္ပါတယ္ ။ 

မည္သည့္ေငြေၾကးထည့္သြင္းမွဳ ၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳမွ ျပဳလုပ္ရန္မလုိပါ ။

၂ - သင့္ကုိယ္ပုိင္ Page/ Blog / Wordpress နဲ ့အျခား Website ေတြကုိ Android Apk အျဖစ္ေျပာင္းလဲလုိပါသလား ။ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ဖုန္းေလာကထဲကုိ သင့္ Post ေတြေပးခ်င္တယ္ ၊ 
ဖုန္းအတြက္ Apk ေလးတစ္ခုေလာက္လုပ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့နဲ ့ဆက္သြယ္လုိက္ပါ ။ Free Of Charge ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳေပးေနပါတယ္ ။ 

၃ - Android Developer တစ္ေယာက္အေနနဲ ့ေရာ ၊ Blogger အေနနဲ ့ေရာ ၊ Page ပုိင္ရွင္ေတြအေနနဲ ့ေရာ .. မိမိပုိင္ဆုိင္မွဳ ၊ ကြ်မ္းက်င္မွဳကေန ၀င္ေငြရွာလုိပါသလား ၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့နဲ ့ အျမန္ဆုံးဆက္သြယ္ဖုိ ့တုိက္တြန္းလုိက္ပါရေစ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ Developer ၊ Blogger ႏွင့္ အျခား Page ပုိင္ရွင္မ်ားအတြက္ ၀င္ေငြရရွိႏုိင္ေစရန္ သီးသန္ ့ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ Team ျဖစ္ပါတယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ရဲ့ Service ဟာ IT နယ္ပယ္မွ ျမန္မာမ်ား အဆင္ေျပဖုိ ့အတြက္ ရည္ရြယ္ထားသလုိ ၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ရဲ့ PayRate ဟာလည္း သင့္ကုိအျမဲတမ္း ျပံဳးေပ်ာ္ရႊင္ေစဖုိ ့ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ။ 

   Andro iTech ႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး ၀င္ေငြရွာလုိတယ္ဆုိရင္ အခုပဲ ဆက္သြယ္လုိက္ပါ ။ သင့္ကုိ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆုိအၾကံေပးဖုိ ့ အသင့္ရွိေနပါတယ္ ... 
   Welcome to Androitech Innovation World !

   ဆက္သြယ္ရန္ - 

   androitechservices@gmail.com
   https://www.facebook.com/pages/Androitech-Group/650158545027787
   https://www.facebook.com/aungaungswe1990
   http://www.myanmarappstore.com 
 
 
 
 
 
 
 
သင့္ Facebook Page/ Blog / Wordpress ႏွင့္ အျခား Website မ်ားမွ ၀င္ေငြရွာႏုိင္မည့္အခြင့္အေရး

၁ - သင့္ကုိယ္ပုိင္ Page/ Blog / Wordpress နဲ ့အျခား Website တုိ ့မွာ တစ္ရက္အတြင္းလူေထာင္ေသာင္းခ်ီ၀င္ၾကည့္ေနၾကျပီဆုိရင္ သင္၀င္ေငြရွာဖုိ ့ အေကာင္းဆုံးအေျခအေနကုိေရာက္ေနပါျပီ ။ယခုလက္ရွိ ျမန္မာ Developer ေတြ အသုံးျပဳေနတဲ့ Bidvertiser , Adfly တုိ႔ဟာ Payrate အနည္းဆုံးဆုိတာကုိ သင္သိပါသလား။ ဒီလုိအေနအထားသင့္မွာ ရွိခဲ့တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ AndroiTech နဲ ့ဆက္သြယ္လုိက္ရင္ သင္ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ၀င္ေငြတစ္ခုကုိ လအနည္းငယ္တြင္းရရွိလာႏုိင္ပါတယ္ ။

မည္သည့္ေငြေၾကးထည့္သြင္းမွဳ ၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳမွ ျပဳလုပ္ရန္မလုိပါ ။

၂ - သင့္ကုိယ္ပုိင္ Page/ Blog / Wordpress နဲ ့အျခား Website ေတြကုိ Android Apk အျဖစ္ေျပာင္းလဲလုိပါသလား ။ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ဖုန္းေလာကထဲကုိ သင့္ Post ေတြေပးခ်င္တယ္ ၊
ဖုန္းအတြက္ Apk ေလးတစ္ခုေလာက္လုပ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့နဲ ့ဆက္သြယ္လုိက္ပါ ။ Free Of Charge ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳေပးေနပါတယ္ ။

၃ - Android Developer တစ္ေယာက္အေနနဲ ့ေရာ ၊ Blogger အေနနဲ ့ေရာ ၊ Page ပုိင္ရွင္ေတြအေနနဲ ့ေရာ .. မိမိပုိင္ဆုိင္မွဳ ၊ ကြ်မ္းက်င္မွဳကေန ၀င္ေငြရွာလုိပါသလား ၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့နဲ ့ အျမန္ဆုံးဆက္သြယ္ဖုိ ့တုိက္တြန္းလုိက္ပါရေစ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ Developer ၊ Blogger ႏွင့္ အျခား Page ပုိင္ရွင္မ်ားအတြက္ ၀င္ေငြရရွိႏုိင္ေစရန္ သီးသန္ ့ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ Team ျဖစ္ပါတယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ရဲ့ Service ဟာ IT နယ္ပယ္မွ ျမန္မာမ်ား အဆင္ေျပဖုိ ့အတြက္ ရည္ရြယ္ထားသလုိ ၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ရဲ့ PayRate ဟာလည္း သင့္ကုိအျမဲတမ္း ျပံဳးေပ်ာ္ရႊင္ေစဖုိ ့ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ။

Andro iTech ႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး ၀င္ေငြရွာလုိတယ္ဆုိရင္ အခုပဲ ဆက္သြယ္လုိက္ပါ ။ သင့္ကုိ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆုိအၾကံေပးဖုိ ့ အသင့္ရွိေနပါတယ္ ...
Welcome to Androitech Innovation World !

ဆက္သြယ္ရန္ -

androitechservices@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Androitech-Group/650158545027787
https://www.facebook.com/aungaungswe1990
http://www.myanmarappstore.com/